top of page
KINESITHERAPIE EN OSTEOPATHIE
LOGO_kopiëren.png

KINESITHERAPIE

Website%20Gitte%20icarus_edited.png
  • De kinesitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen, voornamelijk in een context van gezond functioneren. Het kinesitherapeutisch domein wordt daarbij ondersteund door een wetenschappelijk kader binnen de medische wetenschappen. De behandeling richt zich in het algemeen op het behoud en vergroten van de kwaliteit van het bewegen. Ze is van toepassing op mensen met een variabele zorgbehoefte, ongeacht de leeftijd en de levensfase waarin men zich bevindt. De kinesitherapie wordt dan ook hoofdzakelijk gerekend tot de curatieve somatische zorg.

  • Een behandeling begint met een vraaggesprek (anamnese) met de patiënt. Op basis van de verkregen informatie gaat de therapeut over tot klinisch onderzoek en stelt een behandelplan op. Behandelplan en doelen worden besproken en zo wordt er samen met de patiënt gewerkt aan het herstel. Dat kan bijvoorbeeld doordat er gewerkt wordt aan een beter gebruikmaken van het lichaam door gewrichten beweeglijker te maken en pijn te verminderen. Er wordt getracht afwijkingen van het beenderstelsel, gewrichten en spieren te voorkomen of te normaliseren om zo de fysische mogelijkheden, activiteiten en participatie van de patiënt te bevorderen.  Motorische klachten worden hierdoor analytisch behandeld. Door onder andere stabilisatieoefeningen kan er gewerkt worden aan een betere lichaamscontrole en tijdens individuele oefentherapie kunnen de spieren weer versterken.

OSTEOPATHIE

IMG_4360 (2).JPG
  • Osteopathie is een manuele onderzoek- en behandelmethode. Bewegingsbeperkingen over het hele lichaam die een verband kunnen hebben met de klacht worden onderzocht en behandeld door manipulatieve technieken. Het eigen herstelvermogen, de homeostase* wordt zo gestimuleerd.

 

  • Leven is bewegen, bewegen is leven.                                                                           Alles beweegt in ruimte en tijd, de mens is hier geen uitzondering op. Het pariëtaal (muscelo-skeletaal/spier- en beenderstelsel) systeem is bij de mens verantwoordelijk voor de beweging van het lichaam in de ruimte, het cranio-sacraal (schedel-heilig been) systeem bedenkt en bestuurt de beweging, de viscera (organen/ingewanden) zijn verantwoordelijk voor het geheel. Ook de viscera bewegen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de kooi waarin ze liggen. Zowel de abdominale, thoracale en craniale caviteiten bevatten mobiele viscera. Wanneer de viscera hun mobiliteit verliezen spreken we van een viscerale fixatie. Als het lichaam er niet in slaagt zich aan te passen aan deze situatie zal er een functionele stoornis ontstaan die op zijn beurt, als de adaptatie onvolledig is, een structurele stoornis zal meebrengen.

  • De osteopaat tracht de structurele stoornis te begrijpen en een eventuele viscerale fixatie te vinden en te normaliseren, de structurele blokkade op te heffen en de cranio-sacrale besturing te ondersteunen. De osteopaat werkt holistisch door middel van autoregulatie en de arterial-rule kunnen problemen in structuur en functie behandeld worden.

  • Als principe wordt er genomen dat de dynamische en statische functie elkaar moeten in evenwicht houden. Dit betekent dat de voornaamste dynamiek bestaat uit 2 componenten, stabiliteit versus mobiliteit. Dit staat weer onder invloed van belasting versus belastbaarheid. Ieder individu zal anders reageren wanneer de belasting te groot wordt en de compensatiemechanismen in werking moeten treden. Ieder zal dat mechanisme kiezen die op dat moment voor het individu het meeste kans op herstel of verlichting zal geven. Dit is geen bewuste keuze, men reageert met mechanismen die in eerste situaties het best geholpen hebben en die het beste voorzien in de behoefte van dat moment. Dit betekent dat ieder individu op een unieke manier zal reageren op een leasie/blokkade. Er is dus geen algemeen geldend absoluut beeld, alleen mengvormen met gelijkenissen tussen de verschillende individuen waar emotie/psyche en structuur een nauwe relatie hebben.

Osteopaten maken gebruik van een uitgebreide praktische kennis over anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie.

Als patiënt heb je een actieve rol in je behandeling, bijvoorbeeld door thuis verder spierversterkend te oefenen en indien nodig je voeding aan te passen en aan houdingscorrectie te werken.

*Homeostase is het vermogen van het lichaam om binnen bepaalde grenzen, door middel van bepaalde regulatiesystemen, aan exogene en endogene stressoren die ons lichaam constant belasten, te weerstaan, om zo bepaalde bioconstanten te kunnen handhaven.

 

bottom of page